یا حفیظ بی کسان

1396/09/08 ساعت 04:40

از یکی خواستم نیمه شب نماز حاجت بخونه و برام دعا کنه

که پیام داده «ان شاالله امشب قبل از طلوع خورشید اسباب فرج و گشایش در کارت فراهم میشه.»

امیدوارم 

نبود خواب مدتیه باز بلای جونم شده امشب لپ تاپ رو خاموش نکردم گفتم موزیک گوش بدم گریه کنم چه میدوم تخلیه شم با اشک

نماز خوندم دعا کردم براش 

دلم نگرانه   

تنهاست و تنهایی رو برگزیده و دوری میکنه از آدم ها

خدایا تو این شرایط خودت هواش رو داشته باش

شاید برم شهرش دیدنش چطوری با کی و به چه طریقی نمی دونم دوریم از هم 

خدایا تو شاهدی که چقدر عزیزه برام این فرد ترو به تمام کرم و بزرگواریت مواطبش باش

توی این جنگ و بلبشوهای درونی آنچه برنده میدانه دله


+ هرچه غیر تو باشد و تو نباشی من نیستم دقیقا عین الان که زنده ام نفس می کشم اما نامش را نمی توان زندگی گذاشت فقط جهنم است و سوزش دل

+ کاش قبل اینکه سپیده ی آفتاب سر بزند خبری برسد از محبوبه ی دل

+ کاش فردا رو بشه قشنگ ترین روز ثبت کرد

خدایا بعد مدت ها انرژی دارم امید دارم ناامیدم نکن