هیچ خبری نیست

1396/09/25 ساعت 19:32

گاهی دلت به قدری درد می کند

که هیچش چاره نیست

جز سکوت 

سکوتی که خون را از مغزت می گیرد

و استخوان استخوانت را به تنگ می آورد

باز استرس دامن خستگی هایم را گرفته

دیگر توان دردم نیست

خدایا آرامشم را به من برگردان

حال دلم را خوب کن


نظرات (1)
1396/09/25 ساعت 21:26
سکوت
سکوت
سکوت
و
سکوت...

خدایا حال دل همه مونو خوب کن
الهی امین
امتیاز: 0 0
پاسخ:
الهی آمین
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.