109

1396/09/29 ساعت 14:04

تازه بیدار شدم بازم خوابم میاد از بسی استخوان دردم و کسل

از بسی شب بی جهت خوابم نمی بره

کلی کار دارم خدا کنه حسش باشه انجام بدم 

فردا قراره یه چیزی بشه که دو ساله بخاطرش دارم حرص می خورم

خدا کنه به خیر و خوشی تموم شه

خیلی استرس دارم 


نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.